Zodra je in loondienst gaat werken, heb je te maken met een bruto- en nettoloon

De werkgever keert jou een bepaalde loon uit in de vorm van een brutosalaris, daar gaan allerlei kosten van af (denk maar aan verzekeringen en belastingen) en als je geluk hebt komt er ook nog iets bij (zoals arbeidskorting) en aan het eind van dat rekensom, is het uitkomst, jouw nettosalaris. Dat is wat je daadwerkelijk ontvangt op je rekening.

Zelfs dat nettosalaris wat je op je rekening ontvangt, gaan nog allemaal onkosten van af. Dus eigenlijk heb je dan nòg minder over dan hetgeen je ontvangt. Om dat uit te rekenen (hoeveel er daadwerkelijk over blijft) zouden we jou naar nettoloon berekenen tool willen doorverwijzen.

We gaan het in dit artikel niet hebben over het laatstgenoemde alinea. In dit geval gaan we het enkel hebben over de brutosalaris versus hetgeen je op je rekening ontvangt, dus nettosalaris.2 mensen op een hekje

We zetten voor jou op een rijtje welke kosten er worden ingehouden van jouw brutosalaris. Daarna zullen we kort toelichten.

De werkgever is verplicht om de volgende kosten in te houden:

  • Loonbelasting/loonheffing
  • Premie volksverzekeringen

Loonbelasting Alle werkgevers zijn verplicht om loonbelasting in te houden. Dit deel gaat naar de belastingdienst. Hoe hoger je loon, des te hogere percentage loonbelasting wordt ingehouden. Jouw werkgever maakt in het begin een schatting hoeveel je zou kunnen verdienen op jaarbasis. Aan de hand daarvan, kan hij alvast inschatten hoeveel procent loonbelasting wordt ingehouden. Dit kan je het jaar daarop exact laten vaststellen middels een aangifte inkomstenbelasting.

Premie volksverzekeringen Zoals de titel al verklapt, is dit een verzekering. Althans, een bundel/pakket van meerdere verzekeringen, geschaard onder dezelfde noemer. Vaak tref je ze als afkorting aan op je loonstrookje, genaamd AOW (Algemene Ouderdomswet), ANW (Algemene Nabestaandenwet), WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZFW (Ziekenfondswet), WW (Werkloosheidswet) en ZW-A (Ziektewet Aanvullende verzekering).

Daarnaast heeft jouw werkgever optioneel de keus om nog meer kosten in te houden.

  • WGA/WAO/IWA-inhouding (dit zijn allemaal verzekeringen).
  • Pensioenpremie (als jouw werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds, is dit het deel wat je opspaart bij hen).
  • Belaste inhoudingen (zoals vakantiegeld, 13e maand, etc.) en
  • Onbelaste inhoudingen (bijv. een bedrijfsuitje).

Voor zover de kosten die bij een loonstrookje af worden gehaald.

We gaan hieronder opsommen welke bedragen bij jouw loonstrookje opgeteld worden.

Arbeidskorting De werkgever is verplicht om arbeidskorting te verlenen aan iedere werkgever waarvan de werkgever denkt dat zijn totale inkomen onder het modaal inkomen zal zijn op jaarbasis. Hoe minder je verdiend, des te hoger dit arbeidskorting is. De definitieve vaststelling hiervan gebeurt het jaar daarop middels een aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast kan de werkgever jou tegemoet komen in verschillende kosten die je moet maken om het arbeid te (kunnen) verrichten. De werkgever is hiertoe niet verplicht, tenzij het van tevoren is afgesproken met jou.

  • Reiskosten (reiskosten die je maakt om naar het werk te komen en weer terug te gaan).
  • Belaste vergoedingen (zoals bijv. overwerk toeslag of onregelmatigheidstoeslag) en
  • Onbelaste/onkosten vergoedingen (bijv. een cursus/studie of bepaalde literatuur of software).

Tot slot De bedragen en percentages zijn te variabel, om een eenduidig rekenvoorbeeld te kunnen geven. Want zoals je ziet, zijn de meeste inhoudingen en uitkeringen optioneel.

We snappen dat dit geen antwoord is. Om toch een “antwoord” te kunnen geven, kunnen we stellen dat in de meeste loonstrookjes een verschil zit van een (kleine) 30% tussen bruto- en nettosalaris, zolang we onder het modaal inkomen blijven (daarboven is dat percentage hoger).

Dat kunnen we als algemeen richtlijn nemen, zodra we bijv. een vacature lezen of onderhandelen met een potentieel werkgever.

Comments are closed.

Post Navigation